Motorrijschool MotorClass
 
 
Motorrijbewijs per 12 juli 2017.

M.i.v 19 januari 2013 is de derde EU-rijbewijsrichtlijn van kracht geworden. 12 juli 2017 zijn de eisen aangepast.
Dit betekent nogal wat voor de aankomende jongere motorrijder.

Onderstaand de eisen:

Categorie A1
- Minimum leeftijd 18 jaar, lessen beginnen met 17 jaar is mogelijk als het Motor theorie certificaat in bezit is
- Motorvermogen t/m 11 kW (en t/m 0,1 kW/kg)
- Theorie en praktijkexamens AVB en AVD

Categorie A2 (de meeste "normale" motorfietsen vallen binnen deze categorie)
- Na twee jaar A1 of leeftijd 20 jaar (vanaf begin 2014)
- Motorvermogen t/m 35 kW (en t/m 0,2 kW/kg)
- Nogmaals praktijkexamen AVD of bij instroom met 20 jaar theorie- en praktijkexamens AVB en AVD

Categorie A
- Na twee jaar A2 en nogmaals praktijkexamen AVD
- Of vanaf 24 jaar direct na theorie- en praktijkexamens AVB en AVD
- Motorvermogen onbeperkt

Categorie A vanaf 21 jaar met code 80 (wijziging van 12 juli 2017)
- Theorie en praktijkexamens AVB en AVD
- Na het behalen moet er twee jaar met een A1 of A2 motor gereden worden.
- De beperking vervalt na twee jaar A1 of A2 en/of op je 24e verjaardag (dit zonder extra examen).

Instappen met 20 jaar in de categorie A2 is vanaf begin 2014 mogelijk.
Het A2 motorrijbewijs is qua motorvermogen voor de meeste motorrijders ruim voldoende, de meeste "normale" motoren vallen immers binnen deze categorie. Nogmaals examen doen om het A rijbewijs te behalen is echt niet meer nodig als je A2 hebt.

MotorClass beveelt het behalen van een motorrijbewijs voor het behalen van het B rijbewijs (auto) niet aan. Het kan wel maar hou er dan rekening mee dat er meer lessen nodig zijn om het benodigde verkeersinzicht, wat je als motorrijder nu eenmaal nodig hebt, aan te leren
Homepage MotorClass